Rodzaje Ubezpieczeń - Agencja Ubezpieczeniowa S.C.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rodzaje Ubezpieczeń

Oferta
 
 
OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy tych pojazdów.
Zakres ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 
 
AC - ubezpieczenie Autocasco
Ubezpieczenie Autocasco pokrywa koszty naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie jego kradzieży.
 
 
NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie NNW w Compensie chroni Cię przed konsekwencjami wypadków w ruchu drogowym – zarówno kierowców jak też pasażerów. Oferowane jest Klientom zawierającym w Compensie umowę ubezpieczenia OC lub AC.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego