PRZEPISY - Obowiązkowe OC pojazdów mechanicznych... - Agencja Ubezpieczeniowa S.C.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PRZEPISY - Obowiązkowe OC pojazdów mechanicznych...

 
 
OBOWIĄZKOWE OC POJAZDÓW MECHANICZNYCH...
Ubezpieczenie skierowane jest do posiadacza pojazdu przed wprowadzeniem go do ruchu i obowiązuje na terenie całej UE oraz krajów, które podpisały porozumienia międzynarodowe. Każdy posiadacz pojazdu jest obowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych.
Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubez- pieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
Zasady funkcjonowania ubezpieczenia:
  • zawarcie ubezpieczenia nie jest pozostawione swobodnej woli określonych ustawowo podmiotów - posiadacz pojazdu, ubezpieczyciel;
  • zakres ubezpieczenia oraz zasady spełnienia obowiązku są zawarte w ustawie;
  • posiadacz pojazdu może sam wybrać ubezpieczyciela;
  • ubezpieczyciel nie może odmówić zawarcia ubezpieczenia, jeżeli prowadzi działalność w tym zakresie;
  • obowiązek zawarcia ubezpieczenia poddany jest kontroli upoważnionego do tego organu -Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - który może stosować środki represyjne w przypadku jego braku (najczęściej kary pieniężne);
  • poszkodowani w zdarzeniach komunikacyjnych w określonych sytuacjach mają zagwarantowane świadczenia odszkodowawcze przez UFG.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego