PORADY - Ubezpieczamy dom w budowie... - Agencja Ubezpieczeniowa S.C.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PORADY - Ubezpieczamy dom w budowie...

 
 
DOM W BUDOWIE.
Wybierając ubezpieczenie budynku w budowie, należy przeanalizować – tak jak w przypadku każdego innego dobrowolnego ubezpieczenia – zakres ochrony, limity oraz wyłączenia odpowiedzialności. W ofertach różnych zakładów ubezpieczeń mogą wystąpić znaczne różnice. Dom w budowie nie będzie ubezpieczony tak kompleksowo, jak dom już zamieszkany.
Przedmiotem ubezpieczenia może być dom w budowie wraz z zainstalowanymi na stałe elementami wyposażenia (glazury, terakoty, podłogi, sanitariaty, kominek itp.) oraz znajdujące się na tej samej posesji budynki gospodarcze i budowle (na przykład ogrodzenie, altana lub basen). Sam grunt, na którym stoją budynki lub budowle, nie podlega ochronie ubezpieczeniowej. Wybierając ubezpieczenie budynku w budowie, należy przeanalizować – tak jak w przypadku każdego innego dobrowolnego ubezpieczenia – zakres ochrony, limity oraz wyłączenia odpowiedzialności. W ofertach różnych zakładów ubezpieczeń mogą wystąpić znaczne różnice.
Przed czym chroni nasz dom ubezpieczenie
Większość polis dla placu budowy domu jednorodzinnego obejmuje asekurację w wersji podstawowej: na wypadek pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego czy wybuchu. Zakres podstawowy może zostać rozszerzony o dodatkowe zagrożenia, takie jak huragan, powódź, osuwiska ziemne, uderzenie pojazdu mechanicznego itp. Trzeba jednak stwierdzić, że ubezpieczenie budynków w budowie ma zazwyczaj węższy zakres ochrony niż ubezpieczenie budynków w użytkowaniu. Przyczyny są proste.
Dom w budowie jest słabiej dozorowany, instalacje techniczne są dopiero w trakcie wykonywania, a ich uruchomienie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zniszczeń. Ponadto do pewnego momentu jest to budynek w stanie surowym otwartym, więc wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne mogą mieć znaczy wpływ na powstanie szkód.
Z tego powodu niektórzy ubezpieczyciele wyłączają z ochrony na przykład takie ryzyka jak przepięcie, deszcz nawalny czy zalanie. Standardowo z zakresu ubezpieczenia budowy wyłączana jest odpowiedzialność za przesiąkanie wód gruntowych oraz wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania obowiązków wynikających z prawa budowlanego.
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem elementów stałych budynku możliwe jest dopiero po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego i zainstalowaniu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Jednak trudno będzie znaleźć zakład ubezpieczeń, który zaoferuje klientom indywidualnym ubezpieczenie przechowywanych na placu budowy materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego lub wszelkiego rodzaju wyposażenia, które nie jest trwale związane z budynkiem. Nie ma co liczyć na ich ubezpieczenie od kradzieży. Pozostaje jedynie dozorowanie we własnym zakresie.

 
 
Jak zabezpieczyć budynek?
Nie powinno w nim być żadnych niezabezpieczonych otworów prowadzących do wewnątrz ani nawet zabezpieczonych tymczasowo. Okna i drzwi zewnętrzne powinny być osadzone na stałe. Drzwi powinny być pełne, a jeśli zawierają w konstrukcji elementy szklane – muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wejście do pomieszczeń lub otwarcie zamka przez otwór wybity w szybie znajdującej się w drzwiach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Drzwi z przeszkleniem wypełnionym szkłem antywłamaniowym o klasie odporności co najmniej P3 traktuje się jako pełne. Ponadto drzwi powinny być zamykane na przynajmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany. Te zabezpieczenia są obowiązkowe, jeśli chcemy ubezpieczyć budowę od kradzieży.
Często można uzyskać zniżkę w składce za zabezpieczenia dodatkowe. Za takie najczęściej uznawane są:
  • zabezpieczenia okien – na przykład żaluzje z atestem potwierdzającym ich zwiększoną odporność na włamanie, kraty lub szyby co najmniej klasy P3 (potwierdzonej atestem);
  • drzwi antywłamaniowe – mające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie;
  • stały dozór – fizyczny, w miejscu ubezpieczenia, pełniony przez pracowników ubezpieczającego lub pracowników agencji ochrony mienia;
  • alarm lokalny – system zabezpieczeń wywołujący sygnały dźwiękowe i świetlne w miejscu ubezpieczenia;
  • monitoring – system antywłamaniowy obejmujący zasięgiem całą powierzchnię budynku, wywołujący alarm w agencji.

Źródło: http://muratordom.pl/
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego