OFERTA - WARTA dla Ciebie i Rodziny... - Agencja Ubezpieczeniowa S.C.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

OFERTA - WARTA dla Ciebie i Rodziny...

 
 
 
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY.
DLA KOGO?
Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenie wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych.

KTO MOŻE BYĆ OSOBĄ UPRAWNIONĄ
Uprawnionym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej. W przypadku zajścia zdarzenia objetego ochroną - osoba uprawniona otrzymuje wypłatę świadczenia.

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA
Dla osób, które zrezygnują z ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny, przygotowaliśmy ofertę indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego i według obowiązujących SWU.

 
 
 
 
 
OKRES KARENCJI W RAZIE ZAJŚCIA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ
  • 6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego w skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca i udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej ezgystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego
  • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
  • 90 dni karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)
  • 180 dni karencji w przypadku: wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego